Birim kalite temsilcisi: Dr. Öğr. Üyesi Rahime ÇOBANOĞLU

Birim kalite temsilcisi yardımcısı: Mikail TEKİN