2019-2020 AKADEMİK YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PORGRAMI KAPSAMINDA BİR BAŞKA ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİMLERİNE DEVAM EDECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Farabi Değişim Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılında öğrenimlerine bir başka üniversitede devam edecek öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Evrakların 08/05/2019 tarihine kadar Bölüm Koordinatörlerine eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Öğrenci başvuru formu (2 adet fotoğraflı)

2. Güz dönemi için gidecekler için güz dönemi öğrenim protokolü (4 adet)

    Güz ve bahar dönemleri için gidecekler için güz+bahar dönemi öğrenim protokolü (4 adet)

    Öğrenim protokolleri ayrıca boş bir CD’ye kaydedilmelidir. CD’nin üzerinde mutlaka isim ve soy isim belirtilmelidir.

3. Öğrenci beyannamesi (2 adet)

4. Öğrenci bilgi formu (2 adet)

5. Öğrenci yükümlülük sözleşmesi (2 adet)

6. Taahhütname (2 adet)

7. Banka hesap cüzdanı fotokopisi

8. SGK aylık prim ve hizmet belgesi, kamu veya özel teşebbüste olmadığını gösteren belge

Gidilecek üniversitelerden kabul alan ancak haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin 08/05/2019 tarihine kadar Öğrenci Feragat Dilekçesini doldurarak Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli tüm belgelere http://farabi.sinop.edu.tr/tr/belgeler/ adresinden ulaşılabilir. Belgelerin hazırlanmasına ilişkin 30 Nisan Salı Günü saat: 12.00 – 13.00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi 12 Nolu Derslikte bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Kabul alan tüm öğrencilerimizin bu toplantıya katılmaları büyük önem taşımaktadır.