Genel bilgiler

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Bu program ile öğrenci ve öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmeleri hedeflenmektedir. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Öğrenciler Farabi Değişim Programı Protokolü imzaladığımız üniversitelere gitmek için başvuruda bulunabilirler. Üniversitemizin anlaşma yaptığı üniversiteler Anlaşmalar bölümünden kontrol edilmelidir.

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.00/4.00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Öğrenciler güz veya güz+bahar dönemi için başvuruda bulunabilirler. Öğrenciler her bir eğitim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı ile değişim yapabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Farabi Değişim Programı kapsamında öğrencilere burs verilmektedir. Öğrenci bursunun %70’i öğrenciye öğrenimi sırasında ve aylara bölünerek aylık olarak, %30’u ise öğrenicinin katılım ve başarı durumuna göre ödenir. Daha detaylı bilgi edinmek için lütfen Yükseköğretim Kurulu Farabi Değişim Programı web sayfasını (https://farabi.yok.gov.tr/) ziyaret ediniz.

Başvuruya sürecine ilişkin önemli hususlar

Farabi Değişim Programı başvuru dönemi web sayfası ve afişler aracılığıyla öğrencilere duyurulmaktadır. Başvuru için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin Aday Öğrenci Başvuru Formu’nu doldurması ve bu formda belirtilen diğer dokümanlarla birlikte bu formu Bölüm Farabi Koordinatörü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Üniversitemiz için Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörleri web sayfasının Koordinatörler bölümünden kontrol edilebilir. Bazı üniversiteler için başvuru işlemleri elektronik ortamda tamamlanmaktadır.

Üniversitemizden ön kabul alan öğrencilerin listesi bu web sayfasından ilan edilmekte ve aday öğrencilerin belgeleri gitmek istedikleri üniversitelere Koordinatörlüğümüz tarafından gönderilmektedir. Gidilecek üniversitenin kabulü ile öğrenciler Farabi Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı elde etmektedirler. Gidilecek yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrenciler bu web sayfasından ilan edilmektedir. Bu öğrencilerin kendilerine tanınan süre içerisinde gidilecek yükseköğretim kurumu tarafından istenilen diğer belgeleri Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Teslim edilmesi gereken belgeler bu web sayfasının Belgeler bölümünde yer almaktadır.