İkili Anlaşmalar

Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemiz ile anlaşmalı üniversiteler listesini indirmek için lütfen tıklayınız.

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi 43 İzmir Demokrasi Üniversitesi
2 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 44 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
3 Akdeniz Üniversitesi 45 Kafkas Üniversitesi
4 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 46 Karabük Üniversitesi
5 Amasya Üniversitesi 47 Karadeniz Teknik Üniversitesi
6 Anadolu Üniversitesi 48 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
7 Ankara Üniversitesi 49 Kastamonu Üniversitesi
8 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 50 Kırıkkale Üniversitesi
9 Artvin Çoruh Üniversitesi 51 Kırklareli Üniversitesi
10 Atatürk Üniversitesi 52 Kilis 7 Aralık Üniversitesi
11 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 53 Kocaeli Üniversitesi
12 Balıkesir Üniversitesi 54 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
13 Bartın Üniversitesi 55 Manisa Celal Bayar Üniversitesi
14 Bayburt Üniversitesi 56 Mardin Artuklu Üniversitesi
15 Bingöl Üniversitesi 57 Marmara Üniversitesi
16 Bitlis Eren Üniversitesi 58 Mersin Üniversitesi
17 Bozok Üniversitesi 59 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi
18 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 60Munzur Üniversitesi
19 Bursa Uludağ Üniversitesi 61 Mustafa Kemal Üniversitesi
20 Cumhuriyet Üniversitesi 62 Muş Alparslan Üniversitesi
21 Çankırı Karatekin Üniversitesi 63 Namık Kemal Üniversitesi
22 Çukurova Üniversitesi 64 Necmettin Erbakan Üniversitesi
23 Dicle Üniversitesi 65 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
24 Dumlupınar Üniversitesi 66 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
25 Düzce Üniversitesi 67 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
26 Erciyes Üniversitesi 68 Onsekiz Mart Üniversitesi
27 Erzurum Teknik Üniversitesi 69 Ordu Üniversitesi
28 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 70 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
29 Fırat Üniversitesi 71 Pamukkale Üniversitesi
30 Gazi Üniversitesi 72 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
31 Gaziantep Üniversitesi 73 Sakarya Üniversitesi
32 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 74 Selçuk Üniversitesi
33 Giresun Üniversitesi 75 Siirt Üniversitesi
34 Gümüşhane Üniversitesi 76 Süleyman Demirel Üniversitesi
35 Hacettepe Üniversitesi 77 Trabzon Üniversitesi
36 Hakkari Üniversitesi 78 Trakya Üniversitesi
37 Harran Üniversitesi 79 Uşak Üniversitesi
38 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 80 Yalova Üniversitesi
39 Hitit Üniversitesi 81 Yıldız Teknik Üniversitesi
40 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 82 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
41 İnönü Üniversitesi 83 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
42 İstanbul Üniversitesi