FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TR
EN


Farabi Kurum Koordinatörlüğü >İkili Anlaşmalar
İkili Anlaşmalar

Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemiz ile anlaşmalı üniversiteler listesini indirmek için lütfen tıklayınız.

 

1. Afyon Kocatepe Üniversitesi

21. Çukurova Üniversitesi

41. İstanbul Üniversitesi

61. Namık Kemal Üniversitesi

2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

22. Dicle Üniversitesi

42. İstanbul Demokrasi Üniversitesi

62. Necmettin Erbakan Üniversitesi

3. Akdeniz Üniversitesi

23. Dumlupınar Üniversitesi

43. İzmir Demokrasi Üniversitesi

63. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

4. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

24. Düzce Üniversitesi

44. Kafkas Üniversitesi

64. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5. Amasya Üniversitesi

25. Erciyes Üniversitesi

45. Karabük Üniversitesi

65. Onsekiz Mart Üniversitesi

6. Anadolu Üniversitesi

26. Erzurum Teknik Üniversitesi

46. Karadeniz Teknik Üniversitesi

66. Ordu Üniversitesi

7.Ankara Üniversitesi

27. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

47. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

67. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

8. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

28. Fırat Üniversitesi

48. Kastamonu Üniversitesi

68. Pamukkale Üniversitesi

9. Atatürk Üniversitesi

29. Gazi Üniversitesi

49. Kırıkkale Üniversitesi

69. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

10. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

30. Gaziantep Üniversitesi

50. Kırklareli Üniversitesi

70. Sakarya Üniversitesi

11. Balıkesir Üniversitesi

31. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

51. Kilis 7 Aralık Üniversitesi

71. Selçuk Üniversitesi

12. Bartın Üniversitesi

32. Giresun Üniversitesi

52. Kocaeli Üniversitesi

72. Siirt Üniversitesi

13. Bayburt Üniversitesi

33. Gümüşhane Üniversitesi

53. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

73. Süleyman Demirel Üniversitesi

14. Bingöl Üniversitesi

34. Hacettepe Üniversitesi

54. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

74. Trabzon Üniversitesi

15. Bitlis Eren Üniversitesi

35. Hakkari Üniversitesi

55. Marmara Üniversitesi

75. Trakya Üniversitesi

16. Bozok Üniversitesi

36. Harran Üniversitesi

56. Mersin Üniversitesi

76. Uşak Üniversitesi

17. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

37. Hasan Kalyoncu Üniversitesi

57. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

77. Yalova Üniversitesi

18. Bursa Uludağ Üniversitesi

38. Hitit Üniversitesi

58. Munzur Üniversitesi

78. Yıldız Teknik Üniversitesi

19. Cumhuriyet Üniversitesi

39. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

59. Mustafa Kemal Üniversitesi

79. Yüzüncü Yıl Üniversitesi

20. Çankırı Karatekin Üniversitesi

40. İnönü Üniversitesi

60. Muş Alparslan Üniversitesi

80. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

 

 

 
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016